Casa Sastre a Piera

casa sast4re de piera
Aug 13 2015

Casa Sastre a Piera

Casa Sastre a Piera

Piera - Casa Sastre Piera - Casa Sastre
Casa Sastre a Piera va ser construït l’any 1728, per qui fou notari i escrivà de la superintendència de Catalunya, Jeroni Sastre i Rovira, nom del qual està inscrit en la llinda d’una porta. Diu la tradició que en aquesta casa sojornà el rei Carles III quan va visitar Piera l’any 1759. Casa Sastre a Piera disposava d’uns magnífics esgrafiats de la façana , flanquejada per dues singulars finestres de gelosies de fusta, són obra de Ferdinandus Serra i Sala, el qual els utilitza com és habitual en aquest autor per emmarcar les obertures, però també per destacar les excepcionals representacions figuratives al·lusives a les arts (un pintor, un escultor, un músic) i als oficis (un sastre -possiblement per honorar el nom de la casa, una filadora, un forner, i un ceramista).
Casa Sastre a PIera

Ferran Serra, més ben dit, “Ferdinandus Serra, artista”, com es s’autoqualificava a la placa de casa seva de Barcelona, era el millor esgrafiador català del nostre segle. Va néixer a Barcelona el 1905. Es dedicà al dibuix esgrafiat i escultura. Es formà a l’Acadèmia de les Arts de Barcelona amb el mestre Antoni Gelabert i Alart. Reconstruí els models escultòrics de la Casa dels Canonges a Barcelona i com a esgrafiador destaca la seva restauració dels esgrafiats de la casa del gremi de Velers a la Via Laietana de Barcelona, declarada monument nacional. Durant la Guerra Civil treballà a Martorell on es tractà amb Francesc Pujols. Va fer restaurar altres esgrafiats i rellotges de sol arreu de Catalunya. Sobresurten com a obres pròpies a Vallbona i  Martorell, la casa de la Vila; a Vilanova i la Geltrú, Can Salvador, a Barcelona interior de la Casa Cambó i a Valls, el jutjat, entre d’altres.

Piera - Casa Sastre
Piera - Casa Sastre
Casa Sastre a Piera
Curiositats de la Casa Sastre a Piera
L’esgrafiat és un procediment mural a base de colors plans a dos nivells molt utilitzat en les decoracions de façanes i interiors a partir de les darreries del segle XVI. Consisteix en la superposició de dos o tres estucs de diferent color. Sobre el primer arrebossat prèviament tenyit amb pigments minerals, s’hi aplica un estuc més clar que en tendre es talla amb una eina tallant anomenada estilet descobrint el color de la primera capa aconseguint així gran vistositat.

Aquesta  informació de Casa Sastre a Piera prové de: http://www.festacatalunya.cat

Deixa una Resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.