Llocs a Piera

PieraRaval_3dweb_g
Aug 16 2015

Altres Llocs d’interes a Piera

ALTRES LLOCS D’INTERES A PIERA


interes a Piera
CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ
Un dels llocs dínteres a Piera es situa al carrer homònim, és un edifici del segle XVI, construïda a iniciativa del prevere Miquel Marquet, que conserva la volta de creueria original. Fou restaurada l’any 1920.

interes a Piera
CAPELLA DE SANT MAURE
Situada al carrer de Sant Sebastià, és un edifici del segle XVIII, restaurat el 1985. Damunt la porta d’accés adovellada hi ha una fornícula amb una imatge del sant. Va ser seu del darrer hospital de pobres i d’una escola per a nenes de finals del segle XIX. Antigament era propietat de l’hospital de la Verge Maria dels Pobres.

interes a Piera
CA L’ESTANY
Situada a la zona del Mercadal, la façana està presidida per una fornícula amb la imatge de Sant Martí, en honor al seu propietari, Martí Estany. Està decorada amb uns esgrafiats obra també del mestre Ferdinandus Serra, amb motiu geomètrico-florals, de molt diferent composició que els que trobem en edificis propers. L’estructura de la casa és de tres pisos, el darrer dels quals presenta com a obertures una típica galeria catalana d’arcs rebaixats.

interes a Piera
CAL VÍCTOR RIU I CAL FREIXEDAS
Aquestes dues cases, ubicades als números 10 i 12 del carrer de Sant Bonifaci, foren construïdes per Víctor Riu els anys 1928 i 1930. Ambdues consten de planta baixa, tres pisos i golfes, destacant pels seus esgrafiats de temàtica floral i figurativa, obra de Ferdinandus Serra Sala. La casa Víctor Riu aprofità la porta de l’antic convent dels Trinitaris i mantingué l’escut d’aquesta orde a la façana. Esmentar també el jardí mediterrani de la part posterior amb balustres de terracuita. De cal Freixedas, a més dels esgrafiats de la façana, cal parar atenció en les arcades de la planta baixa, els balcons de reixa de ferro i la ceràmica vidriada.

interes a Piera
CAL TARAFA
Casa de planta baixa i dos pisos, coronada per un terrat, ubicada al número 8 del carrer de Jaume Fons. Construïda seguint el model del modernisme, destaca per la plasticitat de la seva façana, amb ornamentació floral coronant les obertures, i de la que destaca la tribuna del primer pis. Un fris ondulat, que remata l’edifici i que serveix de balustrada del terrat, acaba configurant aquest gust per l’estètica del modernisme. Emmarcada per formes decoratives modernistes trobem la data de 1905 a la façana.

interes a Piera
CAL PEPUS DE LA LLORENÇA
Al carrer de Folch i Torres fent cantonada amb el passeig del Prat trobem aquesta casa construïda sobre les restes d’un antic celler. L’edifici, bastit els anys 30 del segle XX, segueix les línies del noucentisme. Els elements més destacats de la seva arquitectura són la coberta a quatre vessants dibuixant un ràfec, la galeria del segon pis i dos rellotges de sol esgrafiats.

interes a Piera
SOCIETAT FOMENT
Aquest edifici, ubicat al número 18 del carrer de la plaça i bastit entre 1923 i 1925, sota la dictadura del general Primo de Rivera, es projectà com una gran sala polivalent per donar cabuda a les múltiples activitats que es portaven a terme al Casal Català. El formen dos cossos, un alineat amb el carrer, en el qual destaca el terrat, i l’altre que s’aixeca damunt les arcades de la plaça, que es distingeix per l’estucat de la façana i l’escut de l’entitat. El Foment de Piera, continuació del Casal Català, era una entitat recreativa propera al catalanisme conservador, que adoptà aquest nom –mantenint el subtítol de Casal Català fins 1939- per imperatiu de la dictadura.
ALTRES CASES SINGULARS
Piera és una població que disposa d’un catàleg excepcional d’edificis singulars i de característiques arquitectòniques notables. Si hi ha alguna població a la comarca de l’Anoia que mereix una pasejada tranquila i reposada, sense preses, per gaudir del patrimoni, aquesta és Piera.

One Comment

Deixa una Resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.