Cal Pepus de la Llorença

20150327_171401
Oct 11 2015

Cal Pepus de la Llorença

Nom: CAL PEPUS DE LA LLORENÇA
Adreça: c/ Folch i Torres / Passeig del Prat
Localització: Piera (Anoia)
Èpoques
Segles: XX –

Edifici d’estil noucentista construït l’any 1933 en substitució d’un edifici més antic, del qual es va conservar el portal, que duu la data de 1819. La casa, que fa cantonada, consta de planta, pis i galeria, i està cobert amb teulada a quatre vessants, amb uns prominents voladissos. Cal destacar especialment els dos rellotges de sol. L’un, orlat amb figures d’animals, mostra el següent lema: Que les hores que et marqui de ta vida, ¡ oh vianant !, siguin de joia com rialla aixerida de bell infant. L’altre diu Si encara som al matí no cerquis l’hora aquí.

Descripció
Edifici de planta rectangular. De planta baixa i dos pisos. Dues façanes formen cantonada al carrer i les altres s’obren al jardí que queda delimitat per uns murs amb balustres de terracota. Destaquen la porta d’entrada (aprofitada d’un antic celler), els balcons fets amb elements metàl·lics i rajoles i sobretot les arcades que formen la galeria del segon pis i els dos rellotges de sol. La coberta és a quatre vessants amb un important ràfec suportat per mènsules de fusta. A l’interior destaca un arrambador de majòliques i altres elements modernistes i noucentistes, També és interessant el jardí.
Notícies històriques
Casa construïda a partir de les restes d’un antic celler i magatzem. Les obres van durar varis anys i s’acabà durant la guerra civil (1936-37). En la dovella de la clau de la porta hi ha la inscripció 1819 PEPUS DE LA LLORENÇA; NOM DE LA PRIMITIVA CONSTRUCCIÓ EL QUAL S’ha conservat.El promotor de l’obra fou Josep Vidal qui va introduir la penicil·lina a Espanya.

Deixa una Resposta

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.